Yazılım şirketleri, çeşitli çözümler üretir. Ama bu çözümleri başarıyla uygulamaya almak için, etkili hizmet veren danışmanlık şirketlerine ihtiyaç vardır. IBSS, farklı sektörlerde edindiği deneyimi, sistem desteğinden iş analitiklerine ve lisanslamaya kadar pek çok noktada hizmetinize sunuyor.

Rekabet avantajı için, gerçek ve anlık verilere dayalı, doğru kararlar… Doğru kararlar için IBSS İş Analitikleri…

Doğru verileri bir araya toplayan ve anlamlı bilgiye dönüştürülmesini sağlayan uygulamalarla kurumsal çevikliğinizi, müşteri memnuniyetini ve rekabet avantajınızı artırabilirsiniz. Ancak bu uygulamaların entegrasyonu için titiz bir planlamaya ve nitelikli bir çalışmaya ihtiyacınız var.

IBSS’in sunduğu danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak, enerji, telekomünikasyon, perakende gibi alanlarda sektöre özel çözümlerin kusursuz entegrasyonu sayesinde, değişen pazar dinamiklerine hızla adapte olabilirsiniz. Dijital dünyada varlığınızı güçlendirirken müşterilerinize özel hizmetlerle memnuniyet oranını yükseltebilirsiniz. Siz de iş zekası, raporlama ve öngörüye dayalı analitik hizmetleriyle tüm kararlarınızı gerçek ve anlık veriye dayalı şekilde verebilir, böylelikle iş süreçlerinde yüksek verimlilik sağlayabilirsiniz

Kavramsal tasarım aşamasından başlayarak, canlı uygulamaya geçişe kadar devam eden süreçte uzman, güvenilir ve tecrübeli bir çözüm ortağıyla çalışmak; kullanacağınız iş analitikleri uygulamalarının hedeflediğiniz başarıyı getirmesini garanti altına alıyor.

IBSS’in zengin sektörel deneyimi, nitelikli danışman kadrosu ve müşterilerine sağladığı güven sayesinde raporlama, bütçeleme ve öngörüye dayalı analitik gibi teknolojiler, şirketler için birer rekabet avantajına dönüşüyor

Başarılı projelerin adımları
 • Kavramsal Tasarım

  IBSS, faaliyet gösterdiğiniz sektörü ve işletmenize özgü ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, mevcut durumu ve hedeflenen yapıyı ayrı ayrı belirliyor ve kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapıyor.

 • Uygulama Geliştirme

  İhtiyaçların IBSS yetkinliği ve deneyimi çerçevesinde nihai hale getirilmesiyle birlikte, en uygun çözümleri içeren bir öneri sunuluyor. Ardından bu çözümlerin hangi sırada uygulanacağını belirleyen bir zaman planı oluşturuluyor ve tüm geliştirmeler bu plan doğrultusunda yapılıyor.

 • Test

  Geliştirilen uygulamalar, önce IBSS ekibi tarafından, daha sonra son kullanıcılar tarafından test ediliyor ve hatalar gideriliyor.

 • Canlı Uygulamaya Geçiş

  Testler sonrasında, işletmeniz için başarı hikayesine dönüşecek yeni BT çözümleri canlı kullanıma alınıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesinden önceki süreçte verdiği hizmetlerle IBSS, sorunsuz bir canlıya geçiş olanağı sağlıyor.

 • Canlı Kullanım Desteği

  IBSS, sistem canlı uygulamaya geçtikten sonra da desteğini sürdürerek, özellikle alışma sürecinde işletmenizdeki kullanıcıların karşılaştıkları sorunları çözüyor.

 • Proje Yönetimi

  Başarılı projelerin kavramsal tasarımından canlıya alınmasına kadar olan süreçte en önemli unsurlardan biri, proje yönetimi. Çalışmanın her adımında etkili bir proje yönetimi uygulanması sayesinde proje doğru şekilde, amaca ve kapsama uygun, planlanan zaman ve maliyet kısıtlarına göre gerçekleştirilebiliyor. Diğer bir deyişle, IBSS tarafından gerçekleştirilen proje yönetimi sayesinde, sürecin tamamında kontrol, uzman danışmanlarımızda ve sizde oluyor.

Değişen ihtiyaçlar nedeniyle teknolojik altyapınızda gerçekleştireceğiniz düzeltmeler için IBSS Destek Hizmetlerinden yararlanın.

Teknolojik altyapılar, dijital yaşamlarını devam ettirebilmek için, değişen kurallarla gelen düzeltmelere ihtiyaç duyarlar. Geliştirme açısından ihtiyaç duyduğunuz destek, IBSS’in deneyimli ve kaliteli ekibiyle birlikte yanınızda!

IBSS, proje sonrası sağladığı kurum içi destek sürecinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarınızı mevcut hizmete entegre ederek verimlilikte çıtayı yükseltiyor. Sistem canlı kullanıma alındıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar böylece birer zorluk olmaktan çıkıyor. İş hedefleriniz doğrultusunda kullanım sırasında ortaya çıkan her türlü talep ve değişiklik ihtiyacınız, IBSS tarafından titizlikle değerlendiriliyor ve belirli metodolojiler çerçevesinde, şirketinize en yüksek faydayı sağlayacak hale getirildikten sonra mevcut sisteminize dahil ediliyor. Eğer bu talep köklü bir değişikliğe kapı aralıyorsa, yepyeni bir proje olarak da tasarlanabiliyor.

Farklı sistemler arasında düzenli veri aktarımına ve veri güncellemeye ihtiyacınız varsa, bu işi IBSS’e teslim edin; her zaman güncel veri garantisine kavuşun.

Başarıyla canlı kullanıma geçen sistemlerin, düzenli veri güncellemeleriyle desteklenmesi gerekir. Kullandığınız veri ambarı, raporlama gibi BT sistemlerinde veri güncellemelerinin doğru yapılmaması, bu sisteme giriş yapan kullanıcıların görüntülediği bilgilerin ve hazırlanacak raporların doğruluğunu da tehlikeye atar. Özellikle döngülerin çok hızlı olduğu, ürün kalemlerinin sayısının çok fazla olduğu sektörlerde, verilerin eksik olması ya da gereken zamanda aktarılmaması durumunda kritik süreçlerde aksamalar meydana gelebilir. Veri aktarımının düzenli takibi ise disiplin ve iş gücü gerektirir.

IBSS bu kapsamda iş yükünü üstlenip, veri ambarına aktarılan verilerinizi düzenli aralıklarla takip ve kontrol ediyor. Veri güncelliğinin kritik önem taşıdığı pek çok sektör için eşsiz bir rekabet avantajı sağlayan bu hizmet ile, sistemlerinizde güncel veriyi kullanmanın avantajını her an yaşayacaksınız. Böylelikle BT ekipleriniz sisteme ilişkin sorunlara değil, sistemin geliştirilebilecek noktalarına odaklanabilecek.

 

Kullandığınız bilgi teknolojileri çözümlerinin lisanslama ve bakım hizmetlerini IBSS ile tek noktadan, sorunsuz alın.

Kullandığınız ürün ve çözümlerin lisanslanması sadece yasal gereklilikleri sağlamakla kalmıyor, herhangi bir hata/yardım ihtiyacınız olduğunda başvurulan bakım ve güncelleme hizmetlerini de barındırıyor.

IBSS, SAP portföyündeki analitik ürünler için lisanslama ve bakım yetkisine sahip.

Böylelikle, uçtan uca lisanslama ve bakım hizmetini tek satıcıdan temin ederek, projelerden elde edeceğiniz maksimum verimliliğe odaklanabilirsiniz.

IBSS’ten alacağınız dış kaynak hizmetiyle, iş gücünüzü kendi uzmanlık alanınıza odaklayın, maliyet tasarrufu sağlayın.

Nitelikli çalışanı elde tutmanın en zor olduğu sektörler arasında yer alan bilgi teknolojilerinde yeni yetenek bulma, ekibe dahil etme ve elde tutma süreçlerinde, bu amaca odaklı iş gücü ve maddi kaynak ayrıma ihtiyacı ortaya çıkıyor. BT ekiplerinizin yeterliliğini sürekli kılmak, maliyetlerinizi dengelemek ve yeni gelen personelin alışma sürecini yönetmek, kayda değer bir çaba gerektiriyor.

IBSS, dış kaynak hizmeti çerçevesinde, danışmanlarını doğrudan şirketinize konumlandırıyor. Alanında uzman bir ekibin parçası olan IBSS danışmanları, kurumunuzda çözüm gerektiren bir ihtiyaç olduğunda, arkalarındaki güçlü ekiple iletişim halinde kalarak gerekli çözümü sağlıyor.

Aynı zamanda, BT altyapısındaki güncellemeler ve değişiklikler, IBSS danışmanları tarafından çok daha isabetli olarak tespit ediliyor. Danışmanlarımız kurumunuzdaki altyapıyı çok iyi bildiği için entegrasyon süreci önemli ölçüde kolaylaşıyor.

Sürekli hizmet kapsamına giren dış kaynak çalışmalarında sağlanan maliyet tasarrufu doğrudan IBSS müşterilerine yansıtılıyor. Böylelikle dış kaynak hizmetinden faydalandığınızda, kullandığınız BT yapısını emin ellere teslim etmenin güvencesini ve geliştirilen projelerde en iyi maliyet ve performansı sağlamanın avantajını tecrübe edebilirsiniz.

Sistemlerden en verimli şekilde faydalanmanın yolu, eğitimden geçiyor. IBSS’in uzman kadrosunun verdiği eğitimlerle yatırımınızı maksimum faydaya dönüştürün.

İş analitikleri uygulamalarında büyük önem taşıyan eğitim süreçleri, IBSS’in uzman eğitmenleri tarafından üç ayrı gruptaki kullanıcılara sunuluyor.

 • Son Kullanıcı Eğitimi

  SAP ekranlarıyla çalışan bir profesyonelseniz, iş uygulamalarını tanımak ve daha verimli kullanmak üzere verdiğimiz eğitimlerle, sistemleri yardım almadan ve daha etkin kullanabilirsiniz.

 • Anahtar Kullanıcı Eğitimi

  İş analitiği uygulamalarını kullanarak kritik iş süreçlerinde fayda sağlayacak analizleri yöneten bir anahtar kullanıcıysanız, verdiğimiz eğitimlerle işletmenizin performansı açısından önemli avantajlar sağlayabilirsiniz. Birçok sorunu henüz diğer kullanıcılara yansımadan düzeltebilir, yeni talepleri hızlıca değerlendirerek mevcut yapıda elde edilebilecek alternatif çözümler üretebilirsiniz. Bu da işletmenizin BT ekiplerinde dışa bağımlılığını azaltarak fayda sağlar.

 • Uygulama Geliştirme Eğitimi

  SAP’nin güçlü İş Zekası çözüm portföyündeki uygulamaları kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek istiyorsanız, uygulama geliştirme eğitiminden yararlanabilirsiniz. Bu eğitimi alanlar, sistemin sadece kullanıcısı değil, geliştiricisi gibi çalışabilir. Talepleri alarak, istenen geliştirmeleri dış destek almadan gerçekleştirebilir.

İş Analitiği raporlama ve sunumlarına yönelik IBCS (International Business Communication Standards) evrensel standartları, Türkiye’de IBSS’in sertifikalı danışmanları eşliğinde başarıyla hayata geçiriliyor.

İletişimin temel unsuru olan dil, belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde işliyor. Örneğin müzisyenlerin notaları, mühendislerin devreleri, coğrafyacıların haritaları, mimarların binaları kağıda geçirmek için standart kuralları var. Bu sayede dünyanın her yerinde her müzisyen, karşısındaki notalara bakarak her zaman aynı parçayı çalabiliyor ya da her mimar belirli standartlar doğrultusunda çizim yapıyor. Sadece bu alanlarda değil, profesyonel olarak yapılan tüm işlerde de iletişim ve uygulama süreçlerinde belirli standartlar uygulanması gerekiyor. Böylece tüm yapı tek bir sistem çerçevesinde, birbirine uyumlu bir şekilde hayata geçebiliyor.

Öte yandan, kurumsal dünyada, özellikle raporlamalar söz konusu olduğunda ortak bir dilin kullanılmadığı dikkat çekiyor. Raporlama ve sunumlar her şirkette farklı standartlarla, hatta kimi zaman hiçbir standart olmadan yapılıyor. Bunun sonucunda da raporlar istenen etkiyi yaratmıyor, rapor ya da sunum için harcanan zaman ve emek boşa gidiyor, eksik bilgiye dayanan kararlar alma riski ortaya çıkıyor.

Oysa IBCS-A (International Business Communication Standards Association) adlı uluslararası iş iletişimi standartları derneği tarafından geliştirilen standartlar (IBCS), iş iletişimi sürecini standartlaştırmaya önemli bir katkı sağlıyor. İş iletişimine yönelik bu kavramsal ve görsel standartlar, uluslararası ortak bir dil oluşturmayı hedefliyor. Dünya çapında kabul gören IBCS, İş Analitiği gibi kritik ve bir o kadar da özenli çalışma gerektiren bir alanda da ihtiyaç duyulan standartları getiriyor.

IBCS (International Business Communication Standards), iş iletişiminin uluslararası standartlarını belirlemeyi hedefleyen bir oluşum. Bu alanda guru kabul edilen Rolf Hichert, yıllardır üzerinde çalışarak oluşturduğu standartları, kurduğu IBCS-A derneği aracılığıyla işletmelerin hizmetine sunuyor.

IBCS, 3 başlık altında toplanan 7 kural setinden oluşuyor. Kavram Kuralları, Algı Kuralları ve Anlam Kuralları olarak adlandırılan 3 ana başlığın altındaki kural setlerinin baş harfleri, işletmeleri “başarı”ya götüren yolu özetliyor: SUCCESS.

1.   Kavram Kuralları
İçeriğin, bağlama uygun bir hikayeye dönüştürülmesini hedefleyen ve dünyaca ünlü danışman Barbara Minto’nun bilimsel çalışmalarından esinlenen kurallar bu başlığın altında yer alıyor.

 • SAY – Bir mesaj ilet

Raporlama ve sunumların amacı bir mesajı iletmek olduğu için, bu mesajı net olarak açıklayan, verilerle destekleyen ve görselleştiren bir yapı kurmak gerekir. Açık bir mesaj taşımayan verilere rapor değil, istatistik denir.

 • STRUCTURE – İçeriği organize et

İçeriğin mantıksal bir şekilde organize edilmesi gerekir. Gruplamanın tutarlı, tam, tekrarsız ve homojen olması gerekir.

2. Algı Kuralları
Verilen mesajın ve kullanılan içeriğin, amaca en uygun görsel tasarım ile desteklenmesine odaklanan kurallardır. Özellikle ünlü istatistikçi Edward Tufte, danışman ve eğitimci Stephen Few ile görsel iletişim uzmanı Gene Zelazny’nin çalışmalarını temel alarak oluşturulmuştur.

 • EXPRESS – Uygun görselleştirmeyi seç

Mesajı en kolay anlamayı sağlayacak tablo, grafik ya da şemanın seçilmesi gerekir.

 • SIMPLIFY – Gereksiz parçaları at

Arka planlar, çerçeveler, 3D efektler, çok sayıda renk gibi karmaşık, gereksiz, dikkat dağıtıcı ya da dekoratif tüm unsurların rapordan çıkarılması gerekir. İçeriğe katkısı olmayan hiçbir görsel unsurun raporda ya da sunumda olmaması gerekir.

 • CONDENSE – Bilgi yoğunluğunu artır

Küçük ama anlaşılır objeler kullanarak, içeriğin bileşenlerini tek bir sayfada göstermek gerekir.

 • CHECK – Görsel doğruluğu kontrol et

Tüm görsel öğelerin doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Yanlış ölçeklendirme, üzerinde oynanmış görseller ve yanlış yönlendirici değerlerin raporda ya da sunumda bulunmaması gerekir.

3. Anlam Kuralları
İçeriğin tamamının aynı yazım kurallarıyla uygulanmasını hedefleyen kurallardır. Bu kural seti, IBCS-A Başkanı ve açık kurumsal raporlama konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından Rolf Hichert’in çalışmaları ve IBCS organizasyonu tarafından belirlenmiştir.

 • UNIFY – Yazım kuralları uygula

Aynı anlama gelen her şey aynı görünmeli; aynı anlama gelmeyen hiçbir şey aynı görünmemelidir. Bu kurallar içerik, terminoloji, ölçümler, vurgular, başlıklar ve analizler gibi tüm içerik parçaları için geçerlidir.

Bu uluslararası standartlar, işletmelere ortak bir dil kazandırmanın yanı sıra şirketlerin karar mekanizmalarında kilit rol oynayan IT ekipleri, iş analistleri ve yöneticiler açısından önemli katkılar sağlıyor. Bu katkılar özellikle kalite artışı, zaman tasarrufu ve maliyet tasarrufu olarak özetlenebiliyor. Bu avantajlardan yararlanan şirketler arasında Coca Cola İçecek, Redbull, Philips, SAP Genel Müdürlüğü, Lufthansa, yer alıyor. 

IBCS’in ardındaki isimler

Dr. Rolf Hichert: IBCS-A’nın Başkanı ve açık kurumsal raporlama konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Hichert, IBCS fikrini oluşturan ve yazım kurallarını geliştiren kişidir. MIK GmbH’nin kurucu ortaklarından biri olmanın yanı sıra Eberswalde’de Kontrol alanında öğretim görevlisi ve MIS Switzerland AG’nin Genel Müdürü’dür. 2004’te HICHERT+PARTNER’i (bugünkü adıyla HICHERT+FAISST) kurmuştur.

Dr. Jürgen Faisst: 20 yıldan uzun süredir Rolf Hichert ile birlikte çalışan Dr. Faisst, IBCS’i dünyaya tanıtan kişidir. HICHERT+FAISST’in Genel Müdürü olarak, dünyanın her yerindeki iş analistlerinin IBCS’ten faydalanmalarını sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

Seminerler

IBCS-A, sektöre standardizasyon getirmenin yanı sıra, bu standartların uygulanması ve etkili iletişimi konusunda eğitimler de veriyor. IBCS® WITH SUCCESS seminerleri, raporlama ve sunum standardizasyonu açısından uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifikasyon sunuyor. Bu sertifikasyonun ana hedefi, daha etkili (yazılı) raporlar ve (sözlü) sunumlar için evrensel tasarım standartları sunmak olarak tanımlanıyor.

IBCS seminerleri Türkiye’de IBSS’in katkıları ve uzmanlığıyla hayata geçiriliyor. Özellikle iş analitiği konusunda uzmanlaşan IBSS, ülkemize IBCS’i tanıtarak ve bu alanda standartlaşmanın da öncülüğünü yaparak kurumsal danışmanlık hizmetlerinde fark yaratıyor.

IBCS sertifikalı IBSS danışmanları, işletmelere bu konuda tüm eğitimleri, kurumsal danışmanlık ve teknik danışmanlık hizmetlerini sunuyor. Böylece iş analitiği, bulut çözümleri, eğitim, lisanslama gibi pek çok noktada işletmelere kaliteli, hızlı ve güvenilir danışmanlık hizmeti veren IBSS, iş analitiği raporlama ve sunumları konusunda da IT ekiplerine katma değer sağlayan önemli bir iş ortağı oluyor.